اخبار سازمان

تخصص:متخصص گوش، حلق و بینی

سمت:معاون پشتیبانی و امور مالی، دادیار و عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی

آدرس محل کار:خیابان جهان نما ساختمان پزشکان شهباز