شرح شکایت: بیمار خانم 64 ساله بدلیل بریدگی انگشت اشاره دست راست به یکی از مراکز درمانی مراجعه می نماید که بنابر اظهارات بیمار، پزشک اورژانس بدون معاینه دقیق ایشان را به واحد بخیه و پانسمان ارجاع نموده.