سازمان نظام پزشکی جهت استفاده از خدمات باشگاه ورزشی ایرانیان قرارداد منعقد کرده است


جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های سازمان نظام پزشکی، آقای سهیل محمدطاهری تماس حاصل فرمایید