تخصص:متخصص گوش و حلق و بینی

سمت:معاون پشتیبانی و امور مالی سازمان نظام پزشکی