اطلاع رسانی در مورد ممنوعیت همکاری با لابراتوارهای دندانپزشکی فاقد مجوز برای اعضا

روز شنبه 97/4/9 جلسه کمیته اجرایی برگزاری روز پزشک

زیر مجموعه ها