پخش زنده ویژه برنامه سازمان نظام پزشکی همدان به مناسبت روز پزشک و داروساز

با هماهنگی های بعمل آمده از سوی سازمان نظام پزشکی همدان و شورای شهر

ابل توجه همشهریان گرامی به منظور تقدیر از پزشکان و داروسازان منتخب مردم،