اخبار سازمان

تخصص:فوق تخصص جراحی عروق

سمت:عدادستان انتظامی و عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی

آدرس محل کار:خیابان بوعلی ساختمان پزشکان دی