اخبار سازمان

تخصص:متخصص قلب و عروق

سمت:رئیس کارگروه امور دستیاران و عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی

آدرس محل کار:فاقد اطلاعات