بر اساس تحقیقات مرکز دانشگاهی ایتالیا زعفران در تنظیم کارکرد سلولهای بینایی موثر است

پژوهشها در مرکز دانشگاهی ایتالیا نشان داده است که  زعفران در تنظیم کارکرد سلولهای بینایی چشم تاثیر بسیار داردو  سلولهای بینایی چشمان را در مقابل آسیبها متعدد محافظت می کند و از پیشرفت بیماریهای چشم جلوگیری می کند ، زعفران ایرانی طبیعی موجب احیای سلولهای آسیب دیده چشم می شود.این خبر خوشی برای هر تولیدکننده زعفران ایران می باشد.  زعفران در درمان اختلالات لکه زرد شبکیه که در سنین سالخوردگی ایجاد می شود موثر است. مصرف زعفران در رژیم غذایی از پیشرفت بیماریهای ژنتیک چشم جلوگیری می کند و به همین علت مصرف متعادل آن به سالخوردگان و افراد مبتلا به بیماری های چشم توصیه می شود.