ثبت فیش بانکی

شما میتوانید با درج کد پیگری پرداخت یا ضمیمه عکس فیش پرداختی ، پرداخت خود را به تایید برسانید تایید پرداخت ممکن است تا 72 ساعت کاری انجام شود
نام و نام خانوادگی :(*)
Please type your full name.

کد پیگیری بانک
Invalid Input

عکس فیش
Invalid Input

آنتی اسپم(*)
آنتی اسپم
Invalid Input