در روزدوشنبه مورخ 97/9/5 جلسه ای در سازمان نظام پزشکی پیرامون مشکلات داروخانه ها و مراکز درمانی خصوصی

با بیمه سلامت ایران با حضور معاونت محترم امور اجتماعی استانداری و مدیر کل محترم بیمه سلامت تشکیل و راهکارهای مناسبی در جهت برطرف نمودن مسائل مذکور ارائه گردید .