تاریخ : دوم دیماه نودو هفت
ساعت : ۸:۳۰ شب


دستور کار :
۱_ طرح موضوع رتبه بندی مطب ها
۲_ دعوت از جناب آقای الماسی معاون محترم سیاسی و امنیتی استانداری
۳_ دعوت از جناب آقای صائمین ، ریاست کارگروه بازرسی و ستاد صیانت از حقوق شهروندی استانداری
۴_دعوت از جناب آقای دکتر عبادیان به منظور قدردانی از همکاری ایشان در دوره تصدی معاونت درمان

موضوعات :
۱_ مطالبات مراکز درمانی از سازمانهای بیمه گر
۲_ مشکلات مرتبط با امور مالیاتی
۳_ مشکلات مراکز درمانی ، مرتبط با شهرداری از جمله ، عوارض کسب و پیشه و سایر مبالغ مورد درخواست شهرداریها
۴_ مشکلات مردمی در مراجعه به برخی مراکز درمانی از جمله ویزیت گروهی ، طولانی بودن نوبت دهی ، عدم وجود دستگاه کارتخوان در برخی مراکز درمانی و ...
۵ _ نحوه رسیدگی به پرونده های ارجاعی به هیات های انتظامی
۶ _ نحوه بازرسی ارگانهای مختلف از مراکز درمانی که مورد اعتراض بود ومقرر شد هماهنگی ها لازم معمول شود
۷ _ نحوه تعامل و هماهنگی بین سازمان و استانداری محترم، که مقرر گردید در آینده نزدیک در محل استانداری جلساتی با مسئولین مرتبط با موضوع تشکیل ، و مشکلات جامعه پرشکی مطرح و راهکارهای مناسب اتخاذ و عملیاتی شو د