سیزدهمین جلسه هیات مدیره ، ساعت ۹ شب مورخ سوم تیرماه نودوهفت تشکیل ، موضوعات مشروحه ذیل در دستور کار قرار گرفته ، بررسی شد.


۱_ نحوه برگزاری روز پزشک که در همین ارتباط کمیته اجرایی برگزاری تشکیل و ماموریت بررسی و هماهنگی لازم را بعهده گرفت
.
۲_ بررسی نحوه برگزاری روز کارشناسان پروانه دار ، که مقرر شد یازدهم مرداد ماه به همین مناسبت مراسم گرامیداشت برگزار گردد.
۳_ با توجه به تدوین دستورالعمل انتخاب پزشک نمونه ، مقرر شد ضمن مکاتبه با گروههای مختلف جامعه پزشکی نسبت به انتخاب پزشکان نمونه اقدام گردد.
۴_ با عنایت به موافقت ریاست محترم دادگستری با تشکیل شعبه حل اختلاف در محل سازمان نظام پزشکی با پیشنهاد اعضای هیات مدیره تعدادی از همکاران برای تقبل مسئولیت حضور در شورای حل اختلاف معرفی شدند که مقرر شد بررسی های تکمیلی انجام پذیرد تا در نهایت پس از صحبت رئیس سازمان با افراد  پیشنهادی دو نفر بعنوان عضو اصلی و یک نفر بعنوان عضو علی البدل به مدیر کل دادگستری معرفی گردند