اطلاع رسانی در مورد ممنوعیت همکاری با لابراتوارهای دندانپزشکی فاقد مجوز برای اعضا