غرفه سازی برای  نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی همدان توسط گروه هونام انجام میگیرد

امسال نیز طی روند هر سال نمایشگاه بین المللی پزشکی و تجهیزات پزشکی در استان همدان برگزار شد و شمار زیادی تولیدکنندگان و فروشندگان و عرضه کنندگان محصولات و تجهیزات پزشکی با غرفه سازی منحصر به فرد خود حضور چشمگیری در تجهیزات پزشکی همدان داشتند و شمار زیادی از مخاطبین نمایشگاه از جمله پزشکان و مدیران بیمارستان های و کیلینک های استان و استان های همجوار را به خود جلب کرده اند این نمایشگاه که ششمین دوره ی خود را سپری کرد ماند دوره های قبلی حضوری قدرتمند داشت و طراحی غرفه نمایشگاهی و ساخت

غرفه نمایشگاهی چشمگیری دز این دوره انجام شده بود

غرفه سازی نمایشگاهی این نمایشگاه توسط گروه هونام انجام گرفت