جلسه هفتگی هییت نظارت و بازرسی در مورخ۱۳۹۷/۴/۱۹ در محل سازمان نظام پزشکی با حضور ریاست  سازمان ، معاونت ها ، اعضای محترم . مدیر محترم درمان ،ریاست محترم بیمارستان بعثت و گروه محترم ارتوپدی تشکیل و همفکری های لازم جهت ارایه خدمات بهتر به بیماران عزیز انجام گردید،