?پیرو پیامک های ارسالی از سوی سازمان نطام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ، شرایط وام های اعلامی تا سقف صد میلیون به شرح ذیل می باشد .

دانلود فایل pdf

خدمتی نوین به پیشگامان عرصه سلامت

 

مقـــدمــــه

آن کیست که به خدا قرض نیکو دهد (قرض الحسنه واحسان به همنوع ) تا خدا بر او چندین برابر گرداند وپاداشی با لطف وکرامت (ونامتناهی) به او عطافرماید.

سوره حدید آیه 11

 

واحد وام سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم عالیه اسلام و با استظهار به عنایات حضرت بقیه الله امام زمان حجت بن الحسن العسکری (عجل الله تعالی فرجه الشریف ) در تابستان سال 1380 به منظور انجام خدمات عام المنفعه و اعطای وام و اعتبارات با کار مزد کم از طریق سپرده های ذخیره شده که توسط پزشکان به صورت قرض الحسنه در اختیار این واحد قرار داده شده است ،تشکیل گردید .
واحد وام سازمان نظام پزشکی می کوشد تا همچنان در عرصه خدمات رسانی ونوسازی شیوه های تعامل اقتصادی و ارتباطی با طیف ها و طبقات مختلف اعضای سازمان نظام پزشکی پیشتاز وپیشرو باشد .
مرکز اصلی واحد وام در سازمان مرکزی تهران بوده و این واحد نیز دارای 14 نمایندگی فعال در مراکز استان ها وشهرهای بزرگ کشور با بيش از 50000 عضو از بدو تاسیس تا کنون می باشد .

پرداخت وام :
پرداخت وام واعتبارات تنها مختص به کلیه اعضاء سازمان نظام پزشکی و بستگان درجه یک آنها می باشد که با رعایت ضوابط تعیین شده پرداخت می گردد.

 

سپرده گذاري در قالب وجوه اداره شده

در اين نوع سپرده گذاري ها شما اعضاي محترم سازمان نظام پزشكي به عنوان تصميم گيرنده نهايي با متمركز نمودن حساب هاي بانكي خود در صندوق وام قادر خواهيد بود براي خود و عزيزان خود اين مكان را فراهم نماييد تا از طريق سپرده گذاري در صندوق وام ، تسهيلاتي تحت عنوان وجوه اداره شده متناسب با شرايط و ضوابط دريافت نمايید .

 

انواع تسهیلات واحد وام :(وام عادی - وام طلایی-وام زمرد-وام نور-وام نوين(

 

الف: وام عادی :

پرداخت وام عادي تا سقف 000,600,000 ريال به شرح ذيل :

هر يك از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان "هر کدام به تنهایی" مي توانند نسبت به دريافت سه فقره وام به مبلغ 200,000,000 ريال جمعاً به مبلغ 600,000,000 ريال اقدام نمايند .)

با شرایط سپرده گذاری و مسدود ماندن 40% مبلغ وام از سپرده تا پایان اقساط حداکثر تا سقف 200.000.000 ریال براي هر وام با کارمزد 3% ساليانه به میزان2/5برابر مبلغ سپرده حداقل 6 ماه پس از آغاز سپرده گذاری با فرمول اقساط x) 2x =مدت سپرده گذاری به ماه (

به طور مثال چنانچه فردی مایل به دریافت 200.000.000 ریال وام با بازپرداخت 18 ماهه باشد می بایست مبلغ 80,000,000 ریال را به مدت9 ماه در صندوق واحد وام به شرح ذیل سپرده گذاری نماید.

80.000.000×2/5= 200.000.000

مبلغ وام

=2x تعداد اقساط
ماه 18 = (9 ×2 ) = تعداد اقساط
ریال 80.000.000 = 40% ×200.000.000مبلغ اندوخته
ریال 6.000.000 =3%200.000.000×

کارمزد يكسال


ريال 200.000.000 =6.000.000- 206.000.000 خالص پرداخت


مواردی در خصوص وام عادی

-1
اعضای محترمی که اقدام به دریافت وام عادی می نمایند مبلغ اندوخته آنان پس از دریافت وام تا پایان پرداخت اقساط مسدود می گردد و مبلغ اندوخته آنان پس از پایان اقساط قابل برداشت می باشد .

-2
میزان کارمزد وام عادی اعطایی واحد وام سازمان ضرورتاً 3% ساليانه می باشد .

-3
میزان وام درخواستی معادل 2/5 برابر مبلغ سپرده گذاری

-4
واحد وام سازمان با ارائه فرمول خاص به شرح زیر تعداد اقساط بازپرداخت وام عادی را در اختیار وام گیرندگان قرار داده و خود در تعیین اقساط هیچگونه دخالتی ندارد. فرمول = x) 2xمدت سپرده گذاری به ماه (

-5 در صورتی که میزان سپرده طی چند مرحله واریز گردد امتیاز حاصله از جمع حداقل موجودی صاحب حساب در هر ماه استخراج می گردد.

6-حداقل مدت سپرده گذاري شش ماه وحداكثر بيست وشش ماه مي باشد.

 

ب: وام نور :

پرداخت وام تا سقف 600.000.000 ريال به شرح ذيل :

(هر يك از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان "هر کدام به تنهایی" مي توانند نسبت به دريافت سه فقره وام به مبلغ 200.000.000 ريال جمعاً به مبلغ 600.000.000 ريال اقدام نمايند .)

با سپرده گذاری و مسدود ماندن 35% مبلغ وام ازسپرده تا پایان اقساط حداکثر تا سقف 200.000.000 ریال براي هر وام با کارمزد 4% ساليانه به میزان 8/1 برابر مبلغ سپرده حداقل 6 ماه پس از آغاز سپرده گذاری با فرمول اقساط =x)3x مدت سپرده گذاری به ماه (

به طور مثال چنانچه فردی مایل به دریافت 200.000.000 ریال وام با بازپرداخت 18 ماهه باشد می بایست مبلغ 111.200.000 ریال را به مدت 6 ماه در صندوق واحد وام به شرح ذیل سپرده گذاری نماید

111,200,000 ×1/8~ 200,000,000 مبلغ وام

=3x تعداد اقساط
ماه18 = (6 ×3 ) = تعداد اقساط
=70,000,000
35% ×200,000,000مبلغ اندوخته
8,000,000 =
%200.000.000×4کارمزد يكسال
ريال 200,000,000 =-8,000,000 208,000,000 خالص پرداخت وام

=41,200,000 مبلغ برگشت سپرده همزمان باپرداخت وام ريال 241,200,00041,200,000= 200,000,000+ مبلغ كل( پرداخت وام وسپرده )

 

مواردی در خصوص وام طرح نور

-1
اعضای محترمی که اقدام به دریافت وام طرح نور می نمایند 35% مبلغ وام از سپرده ی آنها مسدود می ماند ، مابقی به همراه وام به آنها عودت داده خواهد شد.

-2میزان کارمزد وام های طرح نور اعطایی واحد وام سازمان ضرورتاً 4% ساليانه می باشد .
-3
میزان وام درخواستی معادل 1/8 برابر مبلغ سپرده گذاری
-4
واحد وام سازمان با ارائه فرمول خاص به شرح زیر تعداد اقساط بازپرداخت وام طرح نور را در اختیار وام گیرندگان قرار داده و خود در تعیین اقساط هیچگونه دخالتی ندارد.

فرمول=x) 3x مدت سپرده گذاری به ماه (


-5
در صورتی که میزان سپرده طی چند مرحله واریز گردد امتیاز حاصله از جمع حداقل موجودی صاحب حساب در هر ماه استخراج می گردد.

6-حداقل مدت سپرده گذاري شش ماه وحداكثر بيست وشش ماه مي باشد.

 

 

ج: وام زمرد

پرداخت وام تا سقف 600.000.000 ريال به شرح ذيل :

هر يك از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان "هر کدام به تنهایی" ،مي توانند نسبت به دريافت سه فقره وام یه مبلغ 200,000,000 ريال جمعاً به مبلغ 600,000,000 ريال اقدام نمايند .)

مبلغ سپرده گذاری پس از پرداخت 50درصد مبلغ اقساط وام دریافتی به متقاضی استرداد می گردد و حداکثر تا سقف 200.000.000 ریال برای هر وام با کارمزد 4% ساليانه به میزان 2 برابر مبلغ سپرده حداقل 6 ماه پس از آغاز سپرده گذاری با فرمول اقساط 2x-1 =x) مدت سپرده گذاری به ماه (

به طور مثال چنانچه فردی مایل به دریافت 200.000.000 ریال وام با بازپرداخت 17 ماهه باشد می بایست مبلغ 100.000.000 ریال را به مدت 9 ماه در صندوق واحد وام به شرح ذیل سپرده گذاری نماید

 

100.000.000×2= 200.000.00 مبلغ وام

=2x-1 تعداد اقساط
ماه 17 1=- (9 ×2 ) = تعداد اقساط
*
با پرداخت 50%اقساط مبلغ سپرده به وام گیرنده استرداد می گردد

ریال .10,000,000 = 50% ×200,000,000مبلغ اندوخته
ریال 8,000,000 = %200,000,000×4کارمزد يكسال ريال 208,000,000- 8,000,000=200,000,000 خالص پرداخت وام

 

مواردی در خصوص وام طرح زمرد

-1
اعضای محترمی که اقدام به دریافت وام طرح زمرد می نمایند مبلغ اندوخته آنان پس از دریافت وام با پرداخت 50درصد ازاقساط به وام گیرنده استرداد می گردد.

-2میزان کارمزد وام های طرح زمرد اعطایی واحد وام سازمان ضرورتاً 4%ساليانه می باشد .
-3
میزان وام درخواستی معادل 2 برابر مبلغ سپرده گذاری

-4واحد وام سازمان با ارائه فرمول خاص به شرح زیر تعداد اقساط بازپرداخت وام طرح زمرد را در اختیار وام گیرندگان قرار داده و خود در تعیین اقساط هیچگونه دخالتی ندارد. فرمول=x) 2x-1 مدت سپرده گذاری به ماه (
-5
در صورتی که میزان سپرده طی چند مرحله واریز گردد امتیاز حاصله از جمع حداقل موجودی صاحب حساب در هر ماه استخراج می گردد.

6-حداقل مدت سپرده گذاري شش ماه وحداكثر بيست وشش ماه مي باشد.

 

د: وام طلایی

پرداخت وام طلايي تا سقف 600,000,000 ريال به شرح ذيل مي باشد :
هر يك از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان "هر کدام به تنهایی" مي توانند نسبت به دريافت سه فقره وام به مبلغ 200,000,000 ريال تا سقف 600,000,000 ريال اقدام نمايند .)

با سپرده گذاری وعودت سپرده در هنگام دریافت وام تا سقف 200,000,000ریال برابر میزان سپرده با کارمزد 5% ساليانه حداقل 6 ماه پس از آغاز سپرده گذاری با تعداد اقساط =x) 2x-2مدت سپرده گذاری (
به طور مثال چنانچه فردی مایل به دریافت مبلغ 200,000,000 ريال وام با بازپرداخت 16 ماهه باشد می بایست مبلغ 200,000,000 ريال را به مدت 9ماه در صندوق واحد وام به شرح ذیل سپرده گذاری نماید.


=2x-2
تعداد اقساط
ماه (9 ×2 ) - 2= 16 تعداد اقساط
ریال 5%=10,000,000 × 200,000,000 کارمزد يكسال
ريال 210,000,000 – 10,000,000= 200,000,000 خالص پرداخت وام ريال 200,000,000+200,000,000=400,000,000مبلغ كل پرداختي وام وسپردهمواردی در خصوص وام طلائی

1- اعضاءمحترمی که اقدام به دریافت وام طلایی می نمایند مبلغ سپرده گذاری آنان همزمان با پرداخت وام مسترد خواهدگردید.
2-میزان کارمزد وام های طلایی اعطایی واحد وام سازمان ضرورتاً 5% می باشد

مبلغ سپرده گذاری

3- میزان وام درخواستی معادل
-4
حداقل مدت سپرده گذاری شش ماه و حداکثر بیست وشش ماه می باشد
5- در صورتی که میزان سپرده طی چند مرحله واریز گردد. امتیاز حاصله از جمع حداقل موجودی صاحب حساب در هر ماه استخراج می گردد
6-واحد وام سازمان با ارائه فرمولی خاص (به شرح ذیل)تعداد اقساط باز پرداخت وام طلایی رادراختیاروام گیرندگان قرار داده وخوددرتعیین اقساط هیچ گونه دخالتی ندارد

=2x-2 تعداد اقساط

 

ه: وام ويژه نوين

پرداخت وام نوين تا سقف 600.000.000 ريال به شرح ذيل مي باشد :
هر يك از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان "هر کدام به تنهایی" مي توانند نسبت به دريافت سه فقره وام به مبلغ 200.000.000 ريال جمعاً به مبلغ 600.000.000 ريال اقدام نمايند .)

با سپرده گذاری وعودت سپرده در هنگام دریافت وام حداکثر تا سقف 200،000،000ريال معادل 80%مبلغ سپرده گذاري با کارمزد 4 % ساليانه حداقل 6 ماه پس از آغاز سپرده گذاری با تعداد اقساط =x) 3x-4 مدت سپرده گذاری (
به طور مثال چنانچه فردی مایل به دریافت مبلغ 200,000,000 ريال وام با بازپرداخت 17 ماهه باشد می بایست مبلغ 250,000,000 ريال را به مدت 7ماه در صندوق واحد وام به شرح ذیل سپرده گذاری نماید.


=3x-4
تعداد اقساط
ماه (7 ×3 ) - 4= 17 تعداد اقساط
ریال =200,000,000x4%=8,000,000کارمزد يكسال
ريال 208,000,000 – 8,000,000=200,000,000 = خالص پرداختی

250,000,000 = مبلغ برگشت سپرده همزمان با پرداخت وام =450,000,000 =200,000,000+250,000,000 مبلغ برگشت سپرده همزمان با پرداخت وام

مواردی در خصوص وام نوين

1- اعضاءمحترمی که اقدام به دریافت وام نوين می نمایند مبلغ سپرده گذاری آنان همزمان با پرداخت وام مسترد خواهدگردید.
2-میزان کارمزد وام های نوين اعطایی واحد وام سازمان ضرورتاً 4% می باشد

مبلغ سپرده گذاری 80%3- میزان وام درخواستی معادل
حداقل مدت سپرده گذاری شش ماه و حداکثر بیست و شش ماه می باشد -4
5- در صورتی که میزان سپرده طی چند مرحله واریز گردد. امتیاز حاصله از جمع حداقل موجودی صاحب حساب در هر ماه استخراج می گردد
6-واحد وام سازمان با ارائه فرمولی خاص (به شرح ذیل)تعداد اقساط باز پرداخت وام نوين رادراختیاروام گیرندگان قرار داده وخوددرتعیین اقساط هیچ گونه دخالتی ندارد.

ارتباط با واحد وام سازمان

در راستاي رفاه حال اعضاي محترم سازمان و تسهيل در ارايه ي خدمات ، در پاره اي از مراكز استان ها و شـــهرهاي بزرگ ، يك نماينده از سوي واحد وام سازمان مركزي حضور دارد كه نقطه ي اتصال تهران و آن شهر مي باشد . لذا اعضاي محترم سازمان نظام پزشكي و خانواده ي محترم آن ها جهت ثبت نام و يا دريافت وام در شهرستان ها ، مي توانند با مراجعه به نمايندگان واحد وام در نظام پزشكي شهرستان هاي منتخب و در غير اين صورت از طريق ارسال مدارك توسط پست به نشاني سازمان مركزي : تهران ، خيابان كارگر شمالي ، بالاتر از جلال آل احمد ، خيابان فرشي مقدم (شانزدهم) ، پلاك 119،كدپستي 1439837953، طبقه اول واحد وام اقدام نمايند . اعضاي محترم سازمان نظام پزشكي مستقر در تهران جهت ثبت نام و يا دريافت وام ، به واحد وام سازمان مركزي مراجعه نمايند . تلفن 84130 سازمان نظام پزشكي ( واحد وام ) همه روزه از ساعت 8 صبح لغايت 14:30 آماده ي راهنمايي اعضاي محترم ميباشد

 

واحد وام سازمان نظام پزشکی

 

نمایندگی های واحد وام سازمان نظام پزشکی در کل کشور

تلفن ثابت

آدرس همکاران نظام پزشکی استان ها

استان

03136693023

خ شهید صدوق—میدان برج

اصفهان

04433441010

خ شهید بهشتی—کوچه 15

ارومیه

06135586640

فاز دو پاداد- روبروی مسجد آل محمد

اهواز

04135561499

خ ارتش جنوبی- جنب تالار معلم- کوچه شعار-پ10

تبریز

01333461715

فلکه رازی- بلوار شیون فومنی- مجتمع ادارات

رشت

07136311125

بلوار شهید رجایی(فرهنگ شهر)- نرسیده به دارایی- روبروی بانک تجارت- کوچه 17

شیراز

02833794001

مینو دشت- بلوار شهید صیاد شیرازی- بالاتر از میدان حافظ- خ پرواز- جنب اداره پست

قزوین

02632534241

میدان آزادگان- بلوار 45 متری کاج- نبش شهید پامچال جنوبی

کرج

03432450413

بلوار جمهوری – خ شفا- کوچه 19

کرمان

08338210505

بلوار مصطفی امامی- جنب تجاری مسکونی غدیر

کرمانشاه

01732233140

خ ولیعصر-عدالت 23- مجتمع آراد- طبقه دوم

گرگان

05136025070

بلوار سجاد- انتهای خ حامد جنوبی9

مشهد

08138270905

بلوار خواجه رشید- جنب پلی کلینیک شکری موحد

همدان

03537269045

میدان مهدیه- ساختمان پزشکان مهدیه- بلوک

یزد