با حضور ریاست دانشگاه علوم پزشکی، معاونت درمان دانشگاه و مدیران اداره ورزش و جوانان استان