با هماهنگی های بعمل آمده از سوی سازمان نظام پزشکی همدان و شورای شهر

و به پاس تقدیر از زحمات کادر محترم درمان و همزمان با روز پزشک و داروساز، شنبه یکم شهریورماه ۱۳۹۹، یکی‌از خیابان های شهر همدان به نام خیابان “مدافعان سلامت” نام گذاری خواهد شد.  گزارش تصویری از این مراسم اطلاع رسانی خواهد شد.