پخش زنده ویژه برنامه سازمان نظام پزشکی همدان به مناسبت روز پزشک و داروساز

از شبكه استاني سيما و پخش در ساير شبكه هاي كشور و تقدير و مصاحبه با جمعي از پزشكان محترم شهر
روز شنبه مورخ ٩٩/٦/١ از ساعت ۹صبح.